Politikalarımız

İSNET BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Kuruluşumuz Bünyesinde Bulunan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin Sürekli Gelişimini Sağlamak İçin:

Bilgi Varlıklarını Tanımlamayı Bu Varlıkların,

İŞ ETKİSİNİ: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

 

TEHDİT OLASILIĞINI: zayıflıkların çokluğu ve varolan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak;

 

·       Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişimine İlişkin Riskleri Belirlemeyi, Değerlendirmeyi,

·       Kabul Edilebilir Seviyenin Üzerinde Bulunan Tüm Varlıklar İçin Gerekli Kontrolleri Uygulamayı,

·       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Performansını Ölçmeyi,

·       Bu Verilerden Hedefler Üretmeyi,

·       Zayıflıklarımızı Ve Tehditleri Alt Yapı, Çalışma Ortamı, Donanım, Yazılım Ve Eğitim Yatırımlarıyla En Aza İndirgemeyi,

·       İşimizin, Müşterilerimizin Ve Yasal Şartların Gerektirdiği Güvenlik Şartlarını Karşılamayı,

 

Taahhüt Ederiz.

 

GENEL MÜDÜR

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

İSNET İstanbul Net Telekominikasyon Elektronik Servis Hizmetleri Tic. ve San. A. Ş. üst yönetimi olarak;

·        Gelişen iletişim teknolojilerini sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesiyle belirlenen hedefler doğrultusunda takip etmeyi,

·        Çalışanlarımızın memnuniyetini ve eğitimli olmalarını sağlamayı,

·        Kalite yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, etkinliğini gözden geçirmeyi,

·        Kalite Politikasının yerine getirilmesi, kalite hedeflerine ulaşılabilmesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması için yeterli ve uygun kaynakları temin etmeyi,

·        Risk ve fırsatları değerlendirerek gerekli tedbirleri zamanında almayı,

·        Müşterilerin beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunmayı ve sürekli iyileştirmelerle bu politikanın devamlılığını sağlamayı,

 

Taahhüt Ederiz.

 

GENEL MÜDÜR