Çözümlerimiz

Veri sınıflandırma

Veri Sınıflandırma – (Boldon James)

Veri sınıflandırması, kullanıcılarınızın oluşturdukları verilere görsel bir etiket atamalarını sağlar, böylece kuruluşunuz içinde ve dışında nasıl yönetildiği, korunduğu ve paylaşıldığı hakkında bilinçli kararlar alınabilir.

Boldon James Classifier, bu görsel etiketi, şirketinizin güvenlik politikalarını uygulamak ve veri kaybını önleme, bilgi hakları yönetimi ve arşivleme çözümleri gibi diğer teknolojileri yönlendirmek için kullanılabilecek meta verilere dönüştürür.

Sonuç, temelde veri güvenliği ile iş süreçlerini kolaylaştırır, riski azaltır ve güvenlik kültürünü geliştirir.