Çözümlerimiz

Çözümlerimiz

Otomatik Dış Arama Sistemleri

İsnet Callage Dışarama Uygulaması

Isnet Callage Dışarama Sistemi ile otomatik dışarama işlemleriniz, kampanya yönetimleriniz oldukça etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Isnet Callage Avaya Application Enablement SDK’sı aracılığı ile geliştirilmiş bir uygulama olup Avaya Communication Manager ile tam uyumlu ve entegre şekilde çalışmaktadır.

Özellikler

Etkin Predictive Dış Arama Özellikleri                                     

Isnet Callage istenen yoğunluk ve agresiflikte dış arama yapabilmektedir. Aranacak kişi listesinde kişi başına istenen sayıda telefon numarası tanımlanabilmekte ve istenen sayıda arama yapılabilmektedir. Bu konudaki değişiklikler canlı olarak ve sistemi kesintiye uğratmadan süpervizörler tarafından (teknik desteğe ihtiyaç duymadan) yapılabilmektedir.

Sistemde Progresive, Predictive ve Agentless (IVR bağlantılı) olarak dış arama yapılabilmektedir.

Inbound/Outbound Blending Özelliği

Agentlar istenirse inbound ve outbound blending yapabilecek şekilde tanımlanabilirler

CTI (Avaya Application Enablement Server TSAPI) aracılığı ile agent statü bilgileri (uygun, meşgul, mola vb) Avaya Communication Manager’dan anlık olarak alınabilmektedir.

Agent statü durumuna göre agentların dış arama yapması veya yapmaması sağlanabilmektedir.

Güçlü ve Esnek Kampanya Yönetimi

Kampanyaların her biri için farklı arama modları ve kuralları tanımlanabilmektedir. Bu sayede büyük ve küçük arama listeleri esnek bir şekilde aranabilmektedir.

Kampanya ve arama listeleri sistemin içinde tanımlanabileceği gibi sistem dışında bir ortamda bulunan (CRM, Veritabanı, excel dosyası vb) verilerde sisteme kolaylıkla aktarılabilmektedir.

Süpervizörler agentları kampanya ve listelere tanımlayabilmekte ve gereken değişiklikler canlı olarak ve sistemi kesintiye uğratmadan süpervizörler tarafından yapılabilmektedir.

Kampanya listelerine canlı olarak sistemi kesintiye uğratmadan veri eklenip çıkartılabilmektedir.

Veri Geri Dönüşümü
İstenilen bir kampanyanın sonuçlandırılmış arama kayıtları içerisinden yeni bir listeye veriler aktarılabilmektedir. Örneğin bir kampanyada oluşan olumsuz arama sonuçlarının yeni bir listeye aktarılıp bu listeden yeniden arama yapılabilmesi sağlanabilmektedir. Tüm bunlar verilerin sistem dışına çıkartılmasına gerek duyulmadan sistem içerisinde aktarımlar canlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Matruşka özelliği

Bu özellik ile Kampanyalar birbirlerine bağlanabilir ve bir kampanyada sonuçlandırılan bir arama kaydı, başka bir kampanya veya listeye yeni veri olarak aktarılabilir. Örneğin A kampanyasında sonuçlandırılmış bir çağrı, gerçek zamanlı olarak B kampanyasına yeni veri olarak otomatik bir biçimde aktarılabilir. Aynı şekilde B kampanyasındaki bir sonuçlandırılmış kayıt, c kampanyasına şeklinde (n) tane kampanya ve liste kendi aralarında verileri aktarabilirler ve bir kullanıcı müdahalesine gerek kalmaz.

Esnek Entegrasyon ve Güçlü Raporlama

CRM ve benzeri uygulamalar ile gerek veri alışverişi gerek screen pop özellikleri oldukça esnek ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Raporlamalar genel olarak üç grupta toplanmaktadır.

  • Agent Performans (PIVOT) Raporu
  • Canlı Raporlar
  • Arşiv Kayıt Raporları

Kullanıcı Dostu Süpervizör Uygulaması

Süpervizör uygulaması ile agent tanımlama ve yetkilendirme, yukarıda belirtilen raporlara ulaşma, agent canlı izleme, canlı olarak kampanya ve liste yönetimi, agent mola tipi tanımlama gibi işlemler oldukça kolay olarak yapılmaktadır. Süpervizörler birçok değişikliği teknik destek ihtiyacı duymadan yapabilmektedir.