Hizmetlerimiz

Dış Kaynak Hizmetleri

Günümüzün önemli yönetim uygulamalarından biri olan dış kaynaklardan yararlanma, firmaların kendisine avantaj sağlayacak faaliyetlere önem vermesi adına uzmanlık alanlarına girmeyen faaliyetleri, konusunda uzmanlaşmış firmalara devretmesine olanak tanıyan bir yönetim stratejisidir. Dış kaynaklardan yararlanma yöntemi, hem hizmet alınan firmanın birikimlerinden yararlanmayı, hem de kalite standartlarına en uygun bir biçimde ulaşmayı sağlar. Dış kaynaklardan yararlanma yöntemi günümüzde bilişim teknolojileri ve çağrı merkezlerinde yaygın olarak kullanılan bir yönetim uygulamasıdır.

 

Bilişim Teknolojilerinde Dış kaynak Kullanımı

Firmaların dış kaynak kullanımlarının örneklerinin başında bilişim teknolojileri gelmektedir. Her şeyden önce bilişim teknolojileri yönetimi, ciddi bir alt yapı ve bilgi birikimine gereksinim duymaktadır.  Günümüzdeki rekabetçi piyasa koşulları, firmaların rakiplerinden daha hızlı hareket etmesi ve diğer firmalara karşı rekabet avantajı sağlamayı gerektirmektedir. Bilişim teknolojileri alanında dış kaynaklardan yararlanma hizmetleri aşağıda sıralanan uygulamaların düşük maliyetler ile gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır.

İsnet olarak 50’nin üzerinde BT Dışkaynak personeli ile birçok firmaya destek vermekteyiz.

 

Çağrı Merkezinde Dış kaynak Kullanımı

Outsource Çağrı Merkezlerinin tecrübelerinden faydalanarak, müşteri ilişkilerini artırarak, pazarlama faaliyetlerine yön verebilirler. İnsan kaynağı, süreç ve teknoloji yönetimini Outsource Çağrı Merkezlerine bırakarak etkin çağrı merkezi yönetimi sağlanır. Dönemsel çağrı yoğunluğuna hızlı uyum sağlayabilir, çağrı merkezlerinde yaşanan İnsan kaynakları süreçlerinin sorumluluğunu tamamen uzmanlık alanı Çağrı Merkezi olan şirketlere devredebilirler. Projenin hayata geçirilmesini hızlandırır. Sürekli değişen ve gelişen teknolojik gereklilikleri takip etmek zorunda kalmaksızın en uygun çözümleri uygulayabilmenizi, ilk yatırım maliyetine katlanmak zorunda kalmaktan kurtulmanızı sağlar.

İsnet olarak 5 lokasyonda 400’ün üzerinde Çağrı Merkezi Dışkaynak personeli ile onlarca firmaya destek vermekteyiz.